Stručná školská zoológia

18.11.2013 16:01

Rubrika "Školská ZOO", nadväzuje na rubriku z prvého čísla Vlastného názoru a jej článok "Prehadzovačník vačkovitý" /hľadaj na strane 15/. Naši redaktori, odborným sledovaním a vedeckým prístupom, postupne predstavia rôzne druhy školáckych živočíchov, ktoré majú svoje prirodzené prostredie v budovách  škôl ako aj v jej tesnom okolí. Naši školskí zoológovia tvrdia, že niektoré druhy možno pozorovať aj v prostredí ľudských domovov. Prajeme Vám príjemné objavovanie druhov, ktoré sú Vám možno už dávno známe.